BLOCK D2

1. Thiết kế mặt bằngTầng 3A-19 21-28,Tầng 20 dự án Sunshine Diamond River 

1.1 Mặt bằng tầng tổng thể Tầng 3A-19; 21-28 dự án Sunshine Diamond River 


thiet-ke-toa-D2-D3-sunshine-diamond-river


Mặt bằng điển hình Tầng 3A-19; 21-28 Tòa D2-D3 dự án Sunshine Diamond River

1.2 Mặt bằng tổng thể Tầng 20 dự án Sunshine Diamond River 

thiet-ke-toa-D2-D3-sunshine-diamond-river

Mặt bằng thiết kế Tầng 20 Tòa D2-D3 dự án Sunshine Diamond River có không gian lánh nạn 

1.3 Mặt bằng tổng thể Sky Vila Tầng 29-40 dự án Sunshine Diamond River 

- Mặt bằng điển hình Sky Vila Tầng lẻ 29-39:

mat-bang-thiet-ke-sky-tang-le-sunshine-diamond-river

Mặt bằng thiết kế điển hình Sky Vila dự án Sunshine Diamond River 


- Mặt bằng điển hình Sky Vila Tầng chẵn 20-40: 

Mat-bang-sky-vila-sunshine-diamond-river

Mặt bằng thiết kế Căn hộ Sky Vila dự án Sunshine Diamond River

2  Căn hộ điển hình 1-2-3 Phòng ngủ Tầng 3A-19; 21-28 ; Sky Vila dự án Sunshine Diamond River 

2.1 Căn hộ điển hình 1-2-3 Phòng ngủ Tầng 3A-19; 21-28 dự án Sunshine Diamond River 

mat-bang-can-ho-dien-hinh-sunshine-diamond-river


Căn hộ điển hình 2 Phòng ngủ Sunshine Diamond River 

mat-bang-can-ho-dien-hinh-sunshine-diamond-river

Căn hộ điển hình 1-2-3 Phòng ngủ dự án Sunshine Diamond River 

mat-bang-can-ho-dien-hinh-sunshine-diamond-river

Mặt bằng điển hình căn hộ 2-3 Phòng ngủ dự án Sunshine Diamond River

mat-bang-can-ho-dien-hinh-sunshine-diamond-river
Căn hộ điển hình 2-3 Phòng ngủ dự án Sunshine Diamond River

2.2 Căn hộ điển hình Sky Vila dự án Sunshine Diamond River 


mat-bang-can-ho-dien-hinh-sunshine-diamond-river
Căn hộ điển hình Sky Vila Sunshine Diamond River

mat-bang-can-ho-dien-hinh-sunshine-diamond-river
Căn hộ điển hình Sky Vila Sunshine Diamond River

Căn hộ điển hình Sky Vila Sunshine Diamond River
Căn hộ điển hình Sky Vila Sunshine Diamond River 

mat-bang-dien-hinh-sky-vila-sunshine-diamond-river

Căn hộ điển hình Sky Vila dự án Sunshine Diamond River 

mat-bang-dien-hinh-sky-vila-sunshine-diamond-river
Căn hộ điển hình Sky Vila dự án Sunshine Diamond River 

 

Tham khảo Block đang bán thời điểm hiện tại là Block A3 Sunshine Diamond River 


Khách hàng tìm hiểu thêm thông tin dự án Sunshine Diamond River tại đây: dự án Sunshine Diamond River

Chat ngay
Gọi
Hotline - Zalo
Đăng ký
Nhận báo giá